HTML

Blog

Šta je CRK

08.05.2022
Slika
U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine postoji Centralni registar kredita za pravna lica (za sve one koji imaju dodijeljen JIB) i Centralni registar kredita za fizička lica (za sve one koji imaju JMB). CRK za pravna lica sadrži sljedeće podatke o zaduženjima: Krediti, Akreditivi, Garancije, Ostala zadužen...
Slika
Korsiteći besplatnu uslugu Mobilni bankar - bez nepotrebnih odlazaka u banku aplicirajte za kredit, kreditnu karticu ili otvaranje računa u banci.   Kreditni upitnik   Debitnu karticu trebate imati ako otvarate račun u banci na koji će Vam biti uplaćivana redovna mjesečna ili povremena primanj...

Pažljivo u kredit

29.04.2022
Slika
Sve ste pokušali da ne uzmete kredit, ali ne ide. Došli ste u fazu kada stvarno trebate kredit. Nećemo reći da postoje opravdani ili  neopravdani razlozi za kreditno zaduženje, jer je na Vama da procijenite svoje mogućnosti i realno sagledate svoje finansijsko stanje. Ako ste i to uradiili i još uvijek ...
Slika
Krediti  za refinansiranje se najčešće koriste za prijevremenu otplatu postojećeg kredita ili izmirenje obaveza po karticama. Refinansiranje kredita se isplati ako uslovi pod kojima je kredit za refinansiranje odobren snižavaju ukupnu cijenu postojećeg kredita (koji refinansirate)  i čine je nižom od cijene post...
Slika
Status premium klijenta u banci dobijate u odnosu na broj proizvoda u korištenju, iznos kredita u otplati ili jednostavno plaćajući za tu privilegiju. Premium klijenti pored mnogobrojnih pogodnosti imaju i pravo na ličnog bankara, s kojim uvijek mogu ostvariti direktan kontakt, bez odlazaka u ban...
0 0