HTML

Mobilni bankar - blog

Zašto je zahtjev za kredit odbijen?!

 

08.05.2024
Slika
 
Jedna od najvažnijih stvari prilikom razgovora između naših Mobilnih bankara i klijenata jeste da su sve informacije koje razmijenimo tačne i potpune. To se ne odnosi samo na Mobilnog bankara, nego i na naše klijente. Stoga ćemo uvijek naglasiti važnost ispravnosti informacija koje date Mobilnom bankaru, jer na osnovu tih informacija se može već zaključiti kakve su šanse da Vaš zahtjev za kredit ili kreditnu karticu bude odobren.

Treba naglasiti da je jedan od najvažnijih uslova za apliciranje stalni radni odnos ili ugovor o radu na određeno koji je usklađen sa rokom trajanja otplate kredita (navedeno ne važi za pripadnike OS BiH, tj. oni mogu aplicirati bez obzira na trajanje ugovora).

Potrebno je imati i telefon na koji se može ostvariti kontakt sa klijentom, ali i sa firmom uposlenja klijenta. Također, vodimo računa i o maksimalnom opterećenju primanja klijenta, koje je propisano Zakonom ali i kreditnom politikom Banke.

Ukoliko se neki od navedenih uslova ne zadovoljavaju, skoro je sigurno da će zahtjev biti odbijen. Zato još jednom naglašavamo važnost ispravnosti informacija koje date Mobilnom bankaru prilikom razgovora. Sve ostale informacije relevantne za proces apliciranje možete dobiti kontaktiranjem Mobilnog bankara ili ispunjavanjem našeg kreditnog upitnika.

Kada će zahtjev biti odbijenPrema svemu navedenom, zahtjev za kredit će biti odbijen: 

  • Ukoliko se ispostavi da iznos rate prelazi maksimalni iznos opterećenja klijentovih primanja (zavisno od banke do banke)
  • Ukoliko nije uspostavljen telefonski kontakt 
  • Ukoliko se prilikom provjere stanja postojećih zaduženja ispostavi da postoji kašnjenje u otplati 

Korištenjem besplatne usluge Mobilnog bankara povećavate šanse za odobrenje kredita, jer mi o svemu vodimo računa i prije samog apliciranja, štedeći tako Vaše vrijeme i novac. Kontaktirajte nas i raspitajte o uslovima za apliciranje i aktuelnim ponudama. 

Za više informacija, možete poslati upit putem KONTAKT FORME.
0 0