HTML

Nenamjenski krediti

Nenamjenski - sa fiksnom ili promjenjivom

GOTOVINSKI (KEŠ KREDITI)
KREDITI ZA REFINANSIRANJE POSTOJEĆIH ZADUŽENJA

Važi do 31.03.2023.godine

Iznos kredita do 50.000 KM.
Rok otplate do 10 godina.
Bez hipoteke.
Bez žiranata.
Otplata putem trajnog naloga ili administrativne zabrane.
Naknada za vođenje kredita u iznosu od 2 KM mjesečno se naplaćuje jedokratno iz sredstava kredita.
Naknada za osiguranje kredita zavisi od perioda otplate i odabranog paketa osiguranja.

NOMINALNA KAMATNA STOPA:
Promjenjiva, već od 3,99% (EKS 5,40%),
Fiksna, već od 4,49% (EKS 5,93%)

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za gotovinske i refinansiranje obaveza u drugim fin.institucijama, izračunata na iznos KM 50.000 i rok otplate 60 mjeseci. U izračun efektivne kamatne stope uključena je kamatna stopa na kredit, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere administrativne zabrane, te trošak osiguranja.

Koristite besplatnu uslugu Mobilni bankar. Iz udobnosti vlastitog doma, bez posjete banci, popunite upitnik i pitajte nas o svemu što Vas zanima.
Naše iskustvo (preko 11 godina) i broj kreditnih zahtjeva koje smo uspješno riješili - najbolja su garancija naših usluga. 

 


Od nas možete dobiti sve potrebne formulare (dostavljamo lično ili putem emaila), izračun opcija za koje ste zainteresovani, te pomoć oko prikupljanja potrebne dokumentacije. Također, naši Mobilni bankari će Vaš zahtjev odnijeti u banku.

Vama ostaje jedino da se u banci pojavite samo jednom i to na kraju – da nakon odobrenja kredita preuzmete Vaš novac.

POGLEDAJTE PONUDU ZA STAMBENE HIPOTEKARNE KREDITE.
0 0