HTML

Mobilni bankar - blog

Šta je sudužnik a šta žirant?

 

10.06.2022 12:36
Slika
 

 

Jedan od  preduslova za dobivanje kredita je kreditna sposobnost klijenta (dužnika, podnosioca zahtjeva za kredit).

 Ako klijent nema dovoljna primanja ili neke druge potrebne uslove – tada banka može tražiti da se u kreditni proces uključi ili sudužnik ili žirant (jamac).

Koja je razlika između sudužnika i žiranta

Sudužnik je osoba koja dužniku (podsnosiocu zahtjeva za kredit) povećava kreditnu sposobnost.

Npr. klijent želi 40.000 KM i ispunjava većinu uslova ali ima manja primanja pa banka odlučuje da klijent ne može dobiti npr. više od 20.000 jer su primanja nedovoljna, ali ako obezbijedi sudužnika – u tom slučaju može tražiti i 40.000 KM.

U slučaju da dužnik (klijent) ne plaća kreditne obaveze, tada na sudužnika prelazi obaveza plaćanja kreditnih obaveza (prispjelih rata kredita).

Žirant (jamac) je osoba koja svojim prmanjima garantuje da će kredit biti vraćen. Ako dužnik ne vraća kredit – obaveze prelaze na žiranta i od njega će se naplaćivati prispjele obaveze po kreditu.

Dakle, i sudužnik i žirant vraćaju kredit ako dođe do problema u otplati.

Osnovna razlika između žiranta i sudužnika je u tome što kredit sa sudužnikom povećava kreditnu sposobnost (klijent može dobiti veći kredit nego što dozvoljavaju primanja klijenta), a kredit sa žirantom ne povećava kreditnu sposobnost (klijent može dobiti kredit u skladu sa vlastitim primanjima).

 

 

Naši Mobilni bankari su stručni, te posjeduju potrebno znanje koje garantuje krajnje profesionalne usluge i podršku klijentima.
Bilo da Vam treba gotovinski kredit, refinansiranje ili hipotekarni stambeni kredit – Mobilni bankar će Vam pružiti sve potrebne informacije, detaljne izračune rata i troškova, pomoći u pripremi neophodne dokumentacije za apliciranje za sve vrste kredita, uključujući i procjenu nekretnine i kupoprodajni predugovor za stambene krediteNa raspolaganju smo i pravnim licima, za otvaranje računa, apliciranje za kredit ili kreditnu karticu.

 

0 0