HTML

Mobilni bankar - blog

Šta znači kreditna sposobnost

 

08.02.2022
Slika
 
Besplatna usluga Mobilni bankar je korisna za sve one kojima je potreban kredit, kreditna kartica ili otvaranje računa u banci.  Kako najviše upita ima upravo za kredite, ovdje ćemo pokušati na jednostavan način objasniti od čega zavisi kreditna sposbnost klijenata.

Ocjena kreditne sposobnosti

Razmišljate li o kreditu, treba da znate da je proces apliciranja za kredit i samo ugovaranje kredita izrazito ozbiljan posao i svima će biti jednostavniji ako se unaprijed pripremite.


Kako bi se procijenila kreditna sposobnost potrebno je prikupiti i analizirati podatake u cilju određivanja mogućnosti dobijanja kredita, uz prethodnu procjenu sposobnosti klijenta da će kredit, zajedno s kamatama, otplati u roku. Banke, svaka za sebe, donose uslove za utvrđivanje kreditne sposobnosti klijenata.

Od čega zavisi kreditna sposobnost?

Bez obzira na to za koju vrstu kredita se klijent odluči – svaka banka će prvo provjeriti kreditnu sposobnost..

Klijenti, fizička lica, najviše traže kredite za refinansiranje postojećih kreditnih i kartičnih zaduženja, te gotovinske (keš) nenamjenske  kredite.

Na osnovu kreditne sposobnosti donosi se odluka da li klijent uopšte može dobiti kredit, a ako može onda se određuje koji maksimalni iznos klijent može dobiti.

U cilju procjene kreditne sposobnosti potrebni su podaci o:

  • Primanjima klijenta (plata, topli obrok, penzija…)
  • Trenutnoj zaduženosti (aktivne kreditne obaveze kao dužnika ili sudužnika)
  • Kreditnoj historiji (da li su prošli krediti otplaćeni na vrijeme…)
  • Statusu zaposlenja (stalni radni odnos, radni odnos na određeno)
  • Poslodavcu (kod koga klijent radi, koliko je zaposlenih u firmi, da li je firma finansijski stabilna…)
  • Bračnom statusu
  • Stručnoj spremi
  • Statusu stanovanjaSvaka od ovih stavki je bitna prilikom procjene kreditne sposobnosti.

Primanja klijenta i trenutna zaduženost

Pod primanjima klijenta podrazumijeva se plata i topli obrok (ne troškovi prevoza, ne neke vanredne dnevnice, ne neke vanredne stimulacije). Primanja se dokazuju prilaganjem platnih listi uz zahtjev za kredit.

U zavisnosti od visine primanja određuje se koliki je maksimalni procenat opeterećenja. 


Trenutna zaduženost je zbir trenutnih rata koje klijent otplaćuje, te zbir 5%-og iznosa svih odobrenih limita koji su klijentu odobreni (limit po debitnoj, limit po kreditnim karticama)

Često je eliminatorni faktor i kreditna historija klijenta.  Ako klijent ima, ili je imao, kašnjenja u izvršavanju obaveza – to će biti jedan od najčešćih razloga za negativnu ocjenu kreditne sposobnosti, bez obzira na sve druge uslove koje klijent može imati.

Status i firma zaposlenja

Banke najčešće traže da je klijent u radnom odnosu i sa ugovorom koji traje najmanje kao trajanje otplate kredita. U većini slučajeva – to je stalni radni odnos tj. ugovor na neodređeno.

Nije tačna priča da kredite mogu dobiti samo zaposleni u javnim institucijama i preduzećima (elektro, pošte, budžet, telekomi…), jer se krediti normalno plasiraju i za zaposlene u privatnim firmama.  Neke banke kreditiraju zaposlene u privatnim firmama koje su registrovane kao D.O.O., dok zaposleni u obrtima (obrt, STR, SZR, OR…) ne mogu dobiti kredit.

Naravno, kao što se određuje kreditna sposobnost dužnika (klijenta), isto tako se provjerava i finansijska stabilnost firme zaposlenika.  Teško da će dobiti kredit zaposlenik koji radi u firmi kojoj je svako par mjeseci blokiran račun i koja ima problema sa ispunjavanjem svojih obaveza prema bankama ili poreznim institucijama.

Banke često zahtjevaju i prenos primanja te otplatu putem administrativne zabrane kao dodatno osiguranje kredita.Podaci o bračnom statusu, radnom stažu, statusu stanovanja, stručnoj spremi.. su također bitni prilikom određivanja kreditne sposobnosti.

Na kraju

Banke procjenjuju kreditnu sposobnost klijenta, ali i klijenti (podnosioci zahtjeva za kredit) bi trebali procijeniti svoju sposobnost i mogućnost vraćanja kredita i ispunjavanja obaveza na vrijeme.  U čitavom ovom procesu klijenti imaju besplatnu uslugu Mobilni bankar


Ovo može biti korisno i drugima - podijelite objavu.
0 0