HTML

Mobilni bankar - blog

Paketi usluga

 

05.02.2022 00:57
Slika
 

Korištenjem paketa usluga u banci pojednostavljujete svoje poslovanje sa bankom i ostvarujete uštedu u odnosu na korištenje pojedinačnih proizvoda i usluga banke.

Pored općepoznatih tekućih računa i debitnih kartica, kredita i kreditnih kartica – banka nudi i niz drugih proizvoda i usluga, a neki od njih su:

mobilno i internet bankarstvo, štednja, usluge platnog prometa, trajni nalozi, gotovinske i bezgotovinske konverzije, korištenje sefova, prekoračenje po tekućem računu, usluge osiguranja asistencija na cesti, planiranje odmora, rezervacija letova ili hotelskog smještaja, te još mnogi drugi.
 

                
Svaka od ovih usluga košta određeni iznos, ali kako bi klijentima olakšali korištenje, kreirani su paketi usluga, koji su danas neizbježan dio poslovanja sa bankom.

 

Paket usluga za mlade 

Nisu svi paketi isti – tako je za mlade napravljen potpuno besplatan paket usluga, koji mogu koristiti do navršetka 26. godine ili do zasnivanja radnog odnosa. Više informacija možete pronaći u posebnom postu o paketima usluga za mlade.

Paket usluga za penzionere

Namjenski kreiran za populaciju penzionera, paket usluga je prilagođen njihovim potrebama, a sadrži sve osnove proizvode – tekući račun, debitna kartica, prekoračenje po tekućem računu, SMS provjera stanja na računu, trajni nalozi i izvodi po tekućem računu, kao i internet bankarstvo. Također, paket za penzionere je i cijenom prilagođen populaciji penzionera, a koja iznosi 3,99 KM.

 

Standardni Paketi usluga

Za sve ostale građane koji ne ispunjavaju kriterije za korištenje jednog od dva već spomenuta paketa, tu su sve ostale vrste paketa koji su cjenovno raspoređeni prema broju usluga koje sadrže.

Tako je osnovni paket uglavnom dovoljan za veći dio populacije, a sadrži tekući račun, debitnu karticu, smartphone aplikaciju za mobilno bankarstvo, beskontaktno plaćanje putem smartphone uređaja, kao i osiguranje tekućeg računa – sve po cijeni od 4,99 KM.


Naredni paket u cjenovnom rangu sadrži sve već nabrojane usluge osnovnog paketa, uz mogućnost korištenja kreditnih kartica bez dodatne naknade, nižu naknadu za obradu kredita prilikom apliciranja, te uz uslugu Pomoć na cesti. Cijena ovog paketa je 12,99 KM.

Za ovaj paket usluga postoji mogućnost smanjivanja mjesečne naknade, pa u zavisnosti od broja transakcija i iskorištenosti iznosa prekoračenja po tekućem računu, ovaj paket možete koristiti i bez naknade.


Tu su naravno i paketi usluga za premium klijente, o kojima možete saznati više informacija u posebnom postu.

Zaključak

Korištenjem bilo kojeg od paketa usluga olakšavate poslovanje sa bankom, tako što pojedinačne usluge plaćate u paketu i po povoljnijoj cijeni nego da plaćate svaku pojedinačnu uslugu. Uštedu radite i korištenjem aplikacije za mobilno bankarstvo, jer su nalozi za plaćanje dosta jeftiniji nego uplatnice na šalterima.

0 0