HTML

Mobilni bankar - blog

Administrativna zabrana ili trajni nalog

 

05.02.2022
Slika
 
Za našu uslugu Mobilni bankar dnevno nas kontaktira desetak klijenata.

Na pitanje: „Kako želite da Vam se odbija rata za kredit – administrativnom zabranom ili trajnim nalogom?“, neki klijenti odgovore: „Ma, nemojte mi nikakvih zabrana, neka bude trajnim nalogom!“

Neki klijenti ne znaju značenje niti jednog niti drugog pojma, ali se nekako ‘ospu’ na riječ „zabrana“, pa još nekakva „administrativna“…

Ovdje ćemo detaljno objasniti šta znači jedno a šta drugo.

Šta je administrativna zabrana?

Administrativna zabrana predstavlja zabranu koja se stavlja na zaradu dužnika, odnosno korisnika kredita, kao i jemaca/sudužnika, a po njihovom pismenom pristanku.  Za neke vrste kredita ili za klijente iz određenih firmi, jedan od osnovnih preduslova za odobrenje kredita je uspostavljanje administrativne zabrane.

Administrativna zabrana je dokument koji potpisuje klijent, a zatim potpisuje i ovjerava i poslodavac klijenta. Klijent administrativnom zabranom dozvoljava poslodavcu, a poslodavac se obavezuje da će mjesečno na račun banke uplaćivati ratu kredita.Još jednostavnije rečeno: ako je otplata kredita putem administrativne zabrane, onda firma prije uplate plate radniku, prvo uplaćuje ratu kredita na kreditni račun u banku, a tek onda se ostatak plate uplaćuje klijentu (radniku).

Poslodavac (firma) se obavezuje da će svaki mjesec redovno uplaćivati rate za radnika sve dok se kredit u cjelosti ne otplati.

Još jednom: administrativna zabrane znači da firma prvo uplaćuje ratu kredita, a onda ostatak plate na račun radnika.

Trajni nalog 

Trajni nalog je način otplate kredita koji funkcioniše na slijedeći način:
Klijent (korisnik kredita) potisuje trajni nalog tj. daje odobrenje da banka svaki mjesec sa računa klijenta skida potrebnu ratu i automatski je uplaćuje na kreditni račun.

Pojednostavljeno:  Firma uplaćuje puni iznos primanja (plata, topli…) na račun radnika, a onda banka (na određeni datum) skida iznos za ratu kredita i prebacuje ga na kreditni račun….I otplaćivanje kredita putem administrativne zabrane i putem trajnog naloga – klijent nema potrebu da ide u banku i „ručno“ i lično uplaćuje ratu kredita.

Ako otplata kredita ide trajnim nalogom tada klijent treba da vodi računa da na datum (kad je rata) ima dovoljno novca na računu da banka može skinuti iznos rate.

Napomena:  Ovo su primjeri administrativne zabrane i trajnog naloga namjenjenih baš za otplatu kredita. Osim kredita, i neke druge obaveze se mogu uplaćivati putem administrativne zabrane i trajnog naloga. 

Imate pitanje - popunite kreditni upitnik.

Ovo može biti korisno i drugima - podijelite objavu.
0 0