HTML

Mobilni bankar - blog

Šta je CRK

 

08.05.2022 21:35
Slika
 

U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine postoji Centralni registar kredita za pravna lica (za sve one koji imaju dodijeljen JIB) i Centralni registar kredita za fizička lica (za sve one koji imaju JMB).

CRK za pravna lica sadrži sljedeće podatke o zaduženjima:

 • Krediti,
 • Akreditivi,
 • Garancije,
 • Ostala zaduženja

U CRK za građane, osim prethodnog, postoji i aktegorija o kartičnim zaduženjima (dozvoljena prekoračenja po debitnoj kartici i dodijeljeni limiti po kreditnim karticama).

 


CRK također sadrži i podatke o žirantima i sudužništvima.

Za svaku stavku zaduženja navedeni su:

 • datum zaduženja (datum uzimanja kredita ili aktivacije dozvoljenog limita po debitnim ili kreditnim karticama)
 • iznos zaduženja (koliki je kredit klijent uzeo / koliki je limit po debitnoj/kreditnoj kartici)
 • datum dospijeća (datum do kojeg kredit treba biti otplaćen)
 • iznos ostatka duga
 • iznos dospjelih a nenaplaćenih glavnica i kamate (kašnjenje po otplati)
 • dani kašnjenja
 • kategorija u koju je svrstan klijent, a prema (ne) urednosti plaćanja obaveza (A,B,C,D ili E)

Finansijske institucije (banke i MKF/MKD...) koje se bave kreditiranjem  dostavljaju podatke Centralni registar kredita.


Ukoliko trebate kredit ili kreditnu karticu – pozovite nas i koristite besplatnu uslugu Mobilni bankar. Zajedno ćemo i detaljno analizirati i uporediti aktuelne ponude, provjeriti kreditnu sposobnost, te Vam pomoći oko pripreme dokumentacije koju mi odnosimo u banku umjesto Vas. Korištenjem usluge Mobilni bankar naši klijenti u banku odlaze samo jednom - i to na kraju da potpišu ugovor i preuzmu novac.Klijenti mogu dobiti dva izvještaja: Izvještaj o tekućim zaduženjima klijenta i Izvještaj o otplaćenim zaduženjima klijenta. Izvještaj o otplaćenim zaduženjima je je dostupan i do pet godina nakon prestanka zaduženja.

Banka na osnovu podataka iz CRK-a vidi kakva je kreditna historija klijenta – podnosioca zahtjeva za kredit, te na osnovu toga procjenjuje koji je rizik u predmetnom kreditiranju.

Osim kreditne historije, na odluku o (ne)odobrenju kredita, utiču i trenutna ukupna zaduženja i visina primanja klijenta.

 

0 0