HTML

Mobilni bankar - blog

Usluga Mobilni bankar - besplatna usluga za klijente

 

12.04.2023 23:10
Slika
 

Da li vam je poznato da su usluge Mobilni bankar - Direct Sales Agenta (DSA) za klijente potpuno besplatne? Iako postoje neki negativni stavovi o DSA-u, morate znati da se DSA ne naplaćuje od klijenata i da zapravo služi kao most između klijenta i banke.

DSA (Mobilni bankar) je nezavisni agent koji radi u ime banke i služi kao veza između banke i potencijalnog klijenta. Jednostavno rečeno, Mobilni bankar će vam pomoći da pronađete najbolje ponude banke koje odgovaraju vašim finansijskim potrebama.

Jedna od prednosti korištenja DSA usluga je to što DSA ima pristup širokom rasponu kreditnih proizvoda banke, što znači da će vam pomoći da pronađete najbolju opciju za vas.

S druge strane, postoji mogućnost da neki klijenti budu oprezni kada koriste DSA usluge jer se boje da će ih Mobilni bankar prevariti i nametnuti im nepotrebne troškove. Međutim, to nije slučaj.

Važno je napomenuti da Mobilni bankar ne dobiva nikakvu proviziju od klijenta, već je plaćen od strane banke za dovođenje novih, ili zadržavanje postojećih klijenata,  i prodaju kreditnih proizvoda. Dakle, DSA ima interes da vam pomogne da pronađete najbolju opciju za vas.

Također, Mobilni bankar je dužan da vam pruži sve relevantne informacije o kreditnom proizvodu koji vam nudi, uključujući i kamatne stope, naknade i uslove otplate, što vam omogućuje da napravite informiranu odluku o izboru kreditnog proizvoda.

Zaključno, korištenje usluge Mobilni bankar može biti od velike koristi za klijente koji traže kreditne proizvode. Osim što će vam pomoći da pronađete najbolju opciju za vas, DSA usluge su besplatne i ne predstavljaju nikakav rizik za klijente.

Bez obzira da li trebate otvoriti račun, želite li kreditnu karticu ili kredit - možete nas potražiti ovdje.

0 0