HTML

Mobilni bankar - blog

Šta je EURIBOR

 

20.01.2023 20:54
Slika
 
Stižu obavijesti iz banaka o povećanju kamatnih stopa za kredite koji su ugovoreni po promjenjivoj kamatnoj stopi. U svakoj obavijesti se pominje EURIBOR.

Euribor je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj reprezentativne banke međusobno daju u zajam neosigurana novčana sredstva. I banke u BiH koriste euribor kao fiksnu osnovicu cijene novca na koju se dodaje profitna marža. Kad se promijeni (pada ili raste) vrijednost euribora – tada dolazi do promjene (pada ili rasta) kamatnih stopa na kredite.

Preporučeno: Nenamjenski krediti sa fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom

Zbog stalnog rasta euribora, dolazi do novog obračuna rata, pri čemu kamate rastu u odnosu na stanje kavo smo imali početkom 2022.godine.


Nova vrijednost famoznog euribora bit će korištena za obračun kamata za rate kredita koje će korisnici plaćati u prvoj polovini 2023.godine, (za kredite koji su vezani za šestomjesečni euribor), a stručnjaci prognoziraju da će euribor nastaviti da raste, pa se može desiti da se anuiteti klijentima ponovo povećaju u drugoj polovini 2023.godine, a prema vrijednosti euribora koji će biti na dan 30.06.2023.godine.

Preporučeno: Zašto koristiti uslugu Mobilnog bankara tima moj-bankar.ba

A povećanje anuiteta za postojeće kredite zavisit će od visine kredita, visine prethodne kamate, roka otplate kredita, te dijela zaduženja koje je klijent već otplatio.

0 0