HTML

Mobilni bankar - blog

Kako se snaći u kreditnim ponudama

 

22.01.2023 13:20
Slika
 

Nije važno, a često je i nemoguće,  poznavati sve vrste kredita i njihove karakteristike, ali je važno poznavati osnovnu terminologiju koja se upotrebljava u svijetu kredita,  te detalje na koje treba obratiti pažnju.

Glavni razlog zbog kojeg dolazi do nepravilnog upravljanja vlastitim novcem je nepoznavanje finansijskih proizvoda i usluga na bankarskom tržištu.

Za očekivati je da će se svako u životu kad tad biti korisnik nekog kredita, pa je važno razumjeti pravila kreditnog odnosa, terminologiju i ostale činjenice i pravila na koja treba obratiti pažnju.


Mobilni bankar je osoba angažovana od strane banke koja Vam olakšava poslovanje sa bankom, pruža sve potrebne informacije i pomaže u pripremi dokumentacije. Kontaktirajte nas i zatražite više informacija.Na tržištu su dostupne mnoge vrste kredita: kratkoročni, srednjoročni, dugoročni, namjenski, nenamjenski, uz fiksne ili promjenjive kamatne stope. Nije potrebno da pojedinac zna tačne razlike i specifičnosti svakog kredita, već da razumije osnovnu prirodu kreditnog odnosa ‒ kredit je novac koji zajmodavac (npr banka)  daje na korištenje dužniku uz obavezu njegovog vraćanja  uvećanog za iznos kamate.

Gotovinski krediti često se oglašavaju u masovnim medijima i banke ih svojim klijentima nerijetko nude i bez prethodnog upita. Služe uglavnom za opremanje doma, neku veću ličnu investiciju ili za neki drugi oblik lične potrošnje, a mogu biti namjenski i nenamjenski.

Nenamjenski krediti (bez hipoteke) odobravaju se na rok otplate od par mjeseci do deset godina. Nude se s fiksnim i varijabilnim (promjenjivim) kamatnim stopama. Otplaćuju se mjesečnim anuitetima – a anuitet stoji za iznos kojim korisnik kredita postupno otplaćuje kredit u odabranom razdoblju.  Pritom se dijelom anuiteta otplaćuje glavnica duga, a dijelom kamate. Iznos anuiteta za svako razdoblje je  isti tokom cijele otplate kredita, a udio otplate glavnice i kamata s vremenom se mijenja.

Rata i anuitet nisu isto

Iako se kolokvijalno često za anuitet govori „rata kredita“, to nije tačno. Otplata u ratama zasniva se na podjeli glavnice duga na onoliko jednakih otplatnih kvota koliko ima otplatnih razdoblja, a onda se tome pridodaju izračunane kamate s obzirom na otplatu glavnice. Primjerice, kada kupujete na rate (često bez kamata), otplaćujete cijenu proizvoda ili usluge istim iznosima iz mjeseca u mjesec. 


Naši Mobilni bankari su stručni, te posjeduju potrebno znanje koje garantuje krajnje profesionalne usluge i podršku klijentima. Bilo da Vam treba gotovinski kredit, refinansiranje ili hipotekarni stambeni kredit – Mobilni bankar će Vam pružiti sve potrebne informacije, detaljne izračune rata i troškova, pomoći u pripremi neophodne dokumentacije za apliciranje za sve vrste kredita, uključujući i procjenu nekretnine i kupoprodajni predugovor za stambene kredite. Na raspolaganju smo i pravnim licima, za otvaranje računa, apliciranje za kredit ili kreditnu karticu.


Ako uzmete kredit od 50.000 KM te ga otplaćujete deset godina u anuitetima po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,99 %, vaša mjesečna obaveza iznosit će 530 KM,  te ćete ukupno platiti 63.610 KM.  To znači da će vas  pozajmljeni novac u kamatama stajati 13.610 KM.   Osim naknade po osnovu kamate, klijent će platiti određeni iznos za obradu kredita (u nekim slučajevima se NE NAPLAĆUJE), troškove osiguranje, troškove dvije bankovne mjenice (2 x 5 KM) i troškove notarske ovjere (5 KM).

Klijenti često griješe, pa zanemare kamatu koju plaćaju, pa pri pokušaju izračuna ostatka duga računaju na sljedeći način:

  • Uzeo sam 50.000 KM na 10 godina
  • Plaćao sam kredit 6 godina (uplatio sam 72 rate x 530 KM = 38.160 KM sam već vratio
  • Znači,ostalo je još da vratim 50.000 – 38.160 = 11.840 KM

Klijent je, dakle, „izračunao“ da nakon 6 godina otplate kredita ima vratiti još 11.840 KM.

Međutim, to je pogrešno.

Stvar je u tome što se u anuitetu (ono što kolokvijalno nazivamo rata) nalazi i glavnica i kamata.  Tako da s početkom otplate – klijent u sklopu anuiteta vraća veći dio kamate, a krajem otplate udio kamate je manji (ide ka 1 KM).

Uglavnom, klijent iz našeg primjera, koji je vraćao kredit 6 godina (otplatio 72 mjeseca) , u slučaju prijevremene otplate, treba zatvoriti NE još 11.840 KM, NEGO 23.022 KM (samo glavnice, kamata od 73. mjeseca pa do kraja otplate je odbijena)

Dakle,  klijent koji prijevremeno otplaćuje kredit nakon uplaćeno 72. anuiteta – treba platiti glavnice 27.628 KM.

Ako klijent ne zatvara kredit prijevremeno, onda će umjesto 23.022 KM koje bi platio za prijevremeno zatvaranje, platiti do kraja (još 48 anuiteta) x 530 KM = 25.440 KM.

U svakom slučaju, prijevremenom otplatom kredita klijent će izbjeći plaćanje kamata na kredit od dana prijevremene otplate pa do kraja ugovorenog roka otplate.

Nekada će banke (provjeriti ugovor o kreditu) naplatiti prijevremeno zatvaranje kredita u određenom procentu.


Minus po tekućem računu


I minus po tekućem računu je vrsta gotovinskoga kredita koji neke banke odobravaju automatski, a neke na zahtjev korisnika, nakon redovnog prijema plate i procjene kreditne sposobnosti.

Mnogi se ponašaju kao da je odobreni minus po tekućem računu novac  kojim mogu raspolagati bez previše muke i troška  pa zbog toga imaju problema. Naime, kamatna stopa po odobrenom prekoračenju  među najvišima je  i može biti veća od 10 %, a  obračunava se na osnovu dnevnog stanja na ličnom računu. Tačnije, kamatu plaćate za onaj iznos za koji ste u minusu svakog dana. U pravilu, minusom po tekućem računu trebalo bi se koristiti samo u izuzetnim slučajevima i u vrlo kratkom vremenu, kada očekujete vrlo brzo priljev novca  kojim ćete taj minus i pokriti. Minus po tekućem računu nikada ne bi smio postati način života tako da se maksimalnim limitom koristite za planiranje svoga kućnog proračuna jer je to jedan od najskupljih kredita.

Stambeni krediti

Uzimanje stambenog kredita i postizanje finansijske odgovornosti cilj je mnogima.  Pronalaženje odgovarajuće nekretnine i uzimanje kredita za kupovinu  jedna je od najodgovornijih finansijskih odluka u životu i treba joj pristupiti pažljivo. 

Kako je vrijeme otplate tih kredita dugo (i do 30 godina), potrebno je više vremena i pažnje da biste shvatili sve uslove i detalje. Naime, nije dovoljno samo baratati kreditnim kalkulatorima i uzimati u obzir iznos kredita već je potrebno proučiti sve detalje vezane uz kamatne stope te valute, što je običnom građaninu teško.

Krediti s valutnom klauzulom i varijabilnom kamatnom stopom gotovo su uvijek povoljniji (kamatne su stope  manje), pa građani zaključuju da su povoljniji. Međutim, valja dobro promisliti o tome očekuje li se rast vrijednosti pojedine valute u idućem razdoblju ili varijabilnog dijela kamatne stope.

Zbog spekulativnog tečaja strane valute,  nakon pet godina otplate rata kredita može znatno narasti (ali i pasti) – ovisno o vrijednosti danih elemenata na tržištu u trenutku traženja kredita.

Različiti krediti imaju različite rizike, koji ponajprije ovise o valuti, roku otplate i načinu promjenjivosti kamatne stope. Svaki potrošač, odnosno korisnik kredita, trebao bi imati sve informacije za procjenu rizika povezanog s kreditnim poslom u koji ulazi. Da biste donijeli dobru odluku o tome koji vam kredit najviše odgovara, informišite se i razgovarajte sa svojim bankarom kako biste znali točno na što ćete se obavezati. 

0 0