HTML

Mobilni bankar - blog

Građani najviše koriste gotovinske kredite

 

23.09.2022 20:42
Slika
 

Rast kamata očigledno ne sprječava građane i privrednike da se zadužuju. Kriza za sada nije uticala na rast tražnje za kreditima ni u zemljama regiona, tako bar pokazuju najnoviji podaci centralnih banaka.

Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka koju sprovodi Centralna banka Bosne i Hercegovine takođe ukazuje na umjereni rast potražnje za kreditima kod stanovništva, kao i kod preduzeća.


Besplatna usluga Mobilni bankar. Bez nepotrebnih odlazaka u banku aplicirajte za kredit, kreditnu karticu ili otvaranje računa u banci. 

 

Kontakt Mobilni bankar

 Stanje plasiranih kredita svim sektorima u BiH na kraju jula 2022. godine iznosilo je 21,76 mlrd KM (oko 11,1 mlrd EUR), od čega se 10,83 mlrd KM ili 49,8% odnosi na kredite stanovništvu, a 9,68 mlrd KM ili 44,4% na kredite preduzećima (privatnim i javnim), pokazuju posljednji raspoloživi podaci Centralne banke BiH.

Godišnja stopa rasta kredita stanovništvu na kraju jula 2022. godine bila je 5,5 procenata, dok krediti preduzećima bilježe godišnju stopu rasta od 4,7 odsto za isti period.

U Bosni i Hercegovini najveće učešće u kreditima plasiranim stanovništvu imaju nenamjenski gotovinski krediti – oko 73%. Preduzeća najčešće uzimaju dugoročne kredite u konvertibilnim markama koji učestvuju sa oko 63%u ukupno plasiranim kreditima preduzećima.

U drugom kvartalu 2022. godine došlo je do ublažavanja uslova za kredite stanovništvu u pogledu provizija i naknada, dok je u istom periodu došlo do neznatnog pooštravanja uslova odobravanja kredita preduzećima, koje se odnose na kamatnu maržu i zahtjeve u pogledu kolaterala.

Ostali uslovi odobravanja kredita preduzećima su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni kvartal – kažu iz CBBIH.  (Izvor: bankar.me)

0 0