HTML

Mobilni bankar - blog

Debitne i kreditne kartice – prednosti i mane

 

08.05.2022 12:05
Slika
 

Korsiteći besplatnu uslugu Mobilni bankar - bez nepotrebnih odlazaka u banku aplicirajte za kredit, kreditnu karticu ili otvaranje računa u banci.

 


Debitnu karticu trebate imati ako otvarate račun u banci na koji će Vam biti uplaćivana redovna mjesečna ili povremena primanja.

Upotreba bankovnih kartica, bez obzira da li su to debitne ili kreditne, olakšava raspolaganje vlastitim finansijama.

DEBITNA KARTICA („obična kartica  za platu“) je kartica koju banka izdaje vlasniku tekućeg računa kako bi svojim sredstvima mogao raspolagati nezavisno od radnog vremena banke, a ukoliko trebate debitnu karticu - možete kontaktirati za besplatnu uslugu Mobilni bankar.  

Debitnom karticom klijent može podizati gotovinu na bankomatu, te plaćati robe i usluge, pa stoga debitna kartica predstavlja i bezgotovinsko sredstvo plaćanja. Prilikom korištenja debitne kartice Vaš  bankovni račun tereti se za učinjeni trošak odmah nakon obavljenog  plaćanju,  uz uslov da na računu postoji novac koji može pokriti učinjeni trošak.  Pokriće na računu uključuje i iznos neiskorištenog dopuštenog prekoračenja.

KREDITNA KARTICA  je jedno od bezgotovinskih sredstava plaćanja. Najčešće je u obliku plastične kartice sa kojom izdavatelj potvrđuje da će platiti račun sa kreditne kartice. Izdavatelji kreditnih kartica su uglavnom banke i slične kartične ustanove.

Pri navođenju prednosti i mana upotrebe debitnih i kreditnih kartica, ovdje nećemo razmatrati pojedinačne naknade pri korištenju kartica, jer one mogu biti različite u zavisnosti od uslova koje propisuje banka. Navedene prednosti i mane će se posmatrati samo sa stanovišta njihove upotrebe za zadovoljavanje potreba korisnika kartice.

 


Osnovna prednost debitnih kartica

Kada koristite debitnu karticu tada ste u mogućnosti da raspoloživa, vlastita, finansijska sredstva upotrijebite u vrijeme i na način kako to Vama odgovara: kupovinom putem POS terminala, podizanjem gotovine na bankomatu, plaćanjem putem interneta itd. Bez obzira da li plaćanje odnosno podizanje gotovine vršite u zemlji ili inostranstvu Vaša novčana sredstva su Vam uvijek dostupna odnosno ne trebate imati kod sebe cjelokupno raspoloživi iznos gotovine ili vršiti npr. kupovinu deviza ukoliko putujete u inostranstvo.

Osnovna mana debitnih kartica

Ukoliko nemate dovoljna finansijska sredstva na tekućem ili deviznom računu odnosno odobreno dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu nećete moći obaviti željenu transakciju putem debitne kartice, iako možda posjedujete vlastita npr. oročena sredstva na štednom računu i imate jedinstvenu priliku da obavite kupovinu.

Osnovna prednost kreditnih kartica

Odgoda plaćanja odnosno plaćanje na rate je osnovna prednost korištenja kreditnih kartica. Bez obzira da li ste se opedjelili da koristite kreditnu karticu koja je npr. u cijelosti obezbjeđena oročenim depozitom, tako da u suštini koristite raspoloživa vlastita sredstva, ili ste se opredjelili da koristite kreditnu karticu sa odobrenim limitom potrošnje koji ne zahtjeva dodatne instrumente obezbjeđenja, osnovna prednost kreditne kartice je mogućnost zadovoljavanja npr. neplaniranih ili neočekivanih potreba.

Osnovna mana kreditnih kartica

Neracionalna i neplanirana kupovina na rate možde dovesti do povećanja troškova kreditiranja odnosno nemogućnosti otplate duga, ukoliko ne postoji finansijska samodisciplina korisnika kreditne kartice. Lako dostupna „tuđa“ finansijska sredstva mogu biti uzrok dugoročne zaduženosti korisnika kreditne kartice.

 


Sve više se putem interneta mogu obavljati različite finansijske transakcije tj. sve više se koriste samouslužni automati u vidu bankomata, ali i drugih automata za kupovnu npr. u maloprodajnim objektima ili nabavku karti za javni transport itd. Plaćanje korištenjem kartičnih produkata može se sve jednostavnije obavljati, a da pri tome o svim izvršenim finansijskim transakcijama imate ažurne evidencije putem izvoda i na taj način možete kvalitetnije upravljati osobnim finansijama. Ovo je osnovna prednost upotrebe kartičnih produkata, generalno.

Međutim, kao što je moguće da Vam neko otuđi gotovinu sa kojom raspolažete, tako niti korištenjem kartičnih produkata ne možete spriječiti nepredviđene okolnosti koje mogu nastati uslijed krađe ili gubitka kartice odnosno tzv. kartičnih prevara i zloupotrebe podataka sa kartičnih produkata. Zato je potrebno da sigurnosnim aspektima upotrebe kartičnih produkata posvetite odgovarajuću pažnju odnosno da finansijske transakcije obavljate na prodajnim mjestima ili internet portalima za koje ste prethodno provjerili da posjeduju odgovarajuće certifikate o sigurnosti obavljanja finansijskih transakcija i na vidnom mjestu imaju istaknute ove oznake.

Kontaktirajte nas i zatražite sve informacije o uslovima ukoliko trebate kredit ili Vam je potrebna debitna ili kreditna kartica. Dobićete sve detaljne podatke i izračun, bez skrivenih troškova, naknada i neugodnih iznenađenja. 
Možete nas kontaktirati za besplatnu uslugu Mobilni bankar svaki dan, 7 dana u sedmici, pozivom, SMS porukom, porukama preko Vibera, WhatsApp-a, Facebook-a ili putem e-maila. Također, možete ispuniti kontakt obrazac i mi ćemo Vas kontaktirati u što kraćem roku. 

0 0