HTML

Mobilni bankar - blog

Da li se isplati kredit za refinansiranje

 

28.04.2022 23:38
Slika
 

Krediti  za refinansiranje se najčešće koriste za prijevremenu otplatu postojećeg kredita ili izmirenje obaveza po karticama.

Refinansiranje kredita se isplati ako uslovi pod kojima je kredit za refinansiranje odobren snižavaju ukupnu cijenu postojećeg kredita (koji refinansirate)  i čine je nižom od cijene postojećeg kredita.

 Refinansiranje je dobra odluka u slučaju da je kamatna stopa dovoljno niža od postojeće i da obezbijedi ukupno nižu cijenu kredita.

Ukoliko razmišljate o uzimanju kredita za refinansiranje detaljno provjerite isplativost samog refinansiranja.

Bez obzira na to što vam se može učiniti da niža kamata znači i povoljniji jeftiniji kredit, to u praksi ne mora biti slučaj. Bitno je napomenuti da se u prvih nekoliko godina otplate dugoročnog kredita mjesečni anuitet (rata) sastoji od većeg dijela kamate i manjeg dijela glavnice, zbog čega je često refinansiranje povoljnije izvršiti što prije jer ćete u tom slučaju vratiti i najmanje kamate na postojeći kredit.

Prilikom razmatranja i donošenja odluke o kreditu za refinansiranje dobro se informišite o uslovima refinansiranja (visina kamatne stope, period otplate, visinumjesečne rate, te sve ostale troškove koje možete očekivati prilikom apliciranja tza kredit za refinansiranje.

Kad znate sve podatke – jednostavno možete izračunati sljedeće:

  1. Trenutni kredit

Koliko je ukupno ostalo glavnice trenutnog kredita (iznos rate x broj preostalih rata)

  1. Novi kredit (za refinansiranje)

Koliko ćete ukupno vratiti na iznos koji uzimate (iznos rate x broj rata) + sve naknade i troškovi

Ako je račun 2  < od računa 1 – tada se refinansiranje definitivno isplati.

Naravno, ovo ne mora značiti da ćete donijeti odluku o refinansiranju jer se može desiti da Vam jednostavno ne odgovara visina mjesečne rate, čak i ako ćete novim kreditom (za refinansirnje) imati u konačnici manje izdataka nego u starom kreditu.

 

Isto tako – ne mora značiti da je kredit za refinansiranje  povoljniji samo ako ima manju mjesečnu ratu nego trenutni kredit koji zatvarate.

Uvijek provjerite isplativost kredita za refinansiranje tako što ćete uporediti postojeća zaduženja i nova zaduženja u slučaju uzimanja kredita za refinansiranje.

Uvijek razmislite i o tome da li Vam predstavlja rizik uzeti kredit za promjenjivom kamatnom stopom ili se odlučiti za fiksnu kamatnu stopu, te da li i na koji način se kamata može mijenjati i od čega to zavisi. Raspitajte se i to tome da li je kredit sa valutnom klauzulom i za koju valutu je kredit vezan.

 

Zbog svega što smo napisali – najbolje je da kontaktirate za besplatnu uslugu Mobilni bankar i saznajte da li se refinansiranje isplati konkretno u Vašem slučaju.  Jednostavnije je.

0 0