Šta znači kreditna sposobnost

kreditna sposobnost

Besplatna usluga Mobilni bankar je korisna za sve one kojima je potreban kredit, kreditna kartica ili otvaranje računa u banci.  Kako najviše upita ima upravo za kredite, ovdje ćemo pokušati na jednostavan način objasniti od čega zavisi kreditna sposbnost klijenata.

Ocjena kreditne sposobnosti

Razmišljate li o kreditu, treba da znate da je proces apliciranja za kredit i samo ugovaranje kredita izrazito ozbiljan posao i svima će biti jednostavniji ako se unaprijed pripremite.

Kako bi se procijenila kreditna sposobnost potrebno je prikupiti i analizirati podatake u cilju određivanja mogućnosti dobijanja kredita, uz prethodnu procjenu sposobnosti klijenta da će kredit, zajedno s kamatama, otplati u roku.

Banke, svaka za sebe, donose uslove za utvrđivanje kreditne sposobnosti klijenata.

Od čega zavisi kreditna sposobnost?

Bez obzira na to za koju vrstu kredita se klijent odluči – svaka banka će prvo provjeriti kreditnu sposobnost..

Klijenti, fizička lica, najviše traže kredite za refinansiranje postojećih kreditnih i kartičnih zaduženja, te gotovinske (keš) nenamjenske  kredite.

Na osnovu kreditne sposobnosti donosi se odluka da li klijent uopšte može dobiti kredit, a ako može onda se određuje koji maksimalni iznos klijent može dobiti.

Ponuda, priprema dokumentacije i posredovanje za sve vrste kredita

Sigurnost, pouzdanost i povjerljivost Vaših podataka

Pozovite nas i poslujte s bankom bez nepotrebnih odlazaka u banku

U cilju procjene kreditne sposobnosti potrebni su podaci o:

  • Primanjima klijenta (plata, topli obrok, penzija…)
  • Trenutnoj zaduženosti (aktivne kreditne obaveze kao dužnika ili sudužnika)
  • Kreditnoj historiji (da li su prošli krediti otplaćeni na vrijeme…)
  • Statusu zaposlenja (stalni radni odnos, radni odnos na određeno)
  • Poslodavcu (kod koga klijent radi, koliko je zaposlenih u firmi, da li je firma finansijski stabilna…)
  • Bračnom statusu
  • Stručnoj spremi
  • Statusu stanovanja
Klijenti nam vjeruju - Mobilni bankar
ZAŠTO MOJ-BANKAR.BA

Svaka od ovih stavki je bitna prilikom procjene kreditne sposobnosti.

Primanja klijenta i trenutna zaduženost

Pod primanjima klijenta podrazumijeva se plata i topli obrok (ne troškovi prevoza, ne neke vanredne dnevnice, ne neke vanredne stimulacije). Primanja se dokazuju prilaganjem platnih listi uz zahtjev za kredit. Ukoliko su primanja manja od 600 KM, maksimalno opterećenje svih obaveza klijenta ne može biti veće od 33% primanja.

Primjer, ako klijent ima dokaziva primanja 599 KM, onda on može imati maksimalno zaduženje od 197 KM.

Znači, klijent koji trenutno nema nikakvih kredita, nema limit po tekućem (debitnoj) i nema kreditnih kartica, sa ovim primanjem može dobiti kredit sa maksimalnom ratom od 197 KM.

Napomena: Pod uslovom da ispunjava i druge kriterije gore pomenute.

Ako klijent (iz ovog primjera) ima već neki kredit, onda se ova maksimalna rata smanjuje za isnos rate postojećeg kredita (ako ga klijent ne zatvara).

Za klijente čija su primanja 600+ KM – maksimalna rata može biti 50% primanja, a maksimalne obaveze (sa drugim trenutnim obavezama) do 55%.

Za klijente čija su primanja 1000+ KM, ukupne obaveze mogu biti do 60% primanja.

Trenutna zaduženost je zbir trenutnih rata koje klijent otplaćuje, te zbir 5%-og iznosa svih odobrenih limita koji su klijentu odobreni (limit po debitnoj, limit po kreditnim karticama)

Kreditni upitnik za uslugu Mobilni bankar
KONTAKTIRAJTE OVDJE

Često je eliminatorni faktor i kreditna historija klijenta.  Ako klijent ima, ili je imao, kašnjenja u izvršavanju obaveza – to će biti jedan od najčešćih razloga za negativnu ocjenu kreditne sposobnosti, bez obzira na sve druge uslove koje klijent može imati.

Status i firma zaposlenja

Banke najčešće traže da je klijent u radnom odnosu i sa ugovorom koji traje najmanje kao trajanje otplate kredita. U većini slučajeva – to je stalni radni odnos tj. ugovor na neodređeno.

Nije tačna priča da kredite mogu dobiti samo zaposleni u javnim institucijama i preduzećima (elektro, pošte, budžet, telekomi…), jer se krediti normalno plasiraju i za zaposlene u privatnim firmama.  Neke banke kreditiraju zaposlene u privatnim firmama koje su registrovane kao D.O.O., dok zaposleni u obrtima (obrt, STR, SZR, OR…) ne mogu dobiti kredit.

Naravno, kao što se određuje kreditna sposobnost dužnika (klijenta), isto tako se provjerava i finansijska stabilnost firme zaposlenika.  Teško da će dobiti kredit zaposlenik koji radi u firmi kojoj je svako par mjeseci blokiran račun i koja ima problema sa ispunjavanjem svojih obaveza prema bankama ili poreznim institucijama.

Banke često zahtjevaju i prenos primanja te otplatu putem administrativne zabrane kao dodatno osiguranje kredita.

zahtjev za kredit je odbijen
ZAŠTO JE ZAHTJEV ZA KREDIT ODBIJEN

Podaci o bračnom statusu, radnom stažu, statusu stanovanja, stručnoj spremi.. su također bitni prilikom određivanja kreditne sposobnosti.

Na kraju:

Banke procjenjuju kreditnu sposobnost klijenta, ali i klijenti (podnosioci zahtjeva za kredit) bi trebali procijeniti svoju sposobnost i mogućnost vraćanja kredita i ispunjavanja obaveza na vrijeme.  

U čitavom ovom procesu klijenti imaju besplatnu uslugu Mobilni bankar.