Kredit odbijen – klijent se ljuti

klijent se ljuti

Posao s ljudima je veliki ispit. Ispit poštenja i iskrenosti, strpljivosti i empatije. U 99% slučajeva sve zahtjeve za kredit, a koje sam predao u banku,  riješim pozitivno.

Nekad se desi da nakon sastanka ili poziva od strane klijenta odmah kažem klijentu da nema koristi predavati zahtjev u proceduru – jer će biti odbijen.

Kreditni upitnik za uslugu Mobilni bankar

I tada klijent bude zadovoljan jer nije džaba gubio vrijeme – nazvao me, rekao mi u kakvoj je situaciji, kolika su primanja, kolike su trenutne obaveze po postojećim kreditima, pa sam na osnovu tačnih informacija mogao zaključiti da nema potrebe da dalje gubimo vrijeme – i on i ja.

Rijetko kad se desi obrnuta situacija:

Klijent me naziva, treba kredit. Na upit o trenutnim zaduženjima – kaže da ima kredit u otplati koji je tek uzeo u iznosu od 22.000 KM na rok od 7 godina.  Sada, pored tog kredita, želi još jedan kredit u iznosu od 8.000 KM.  Primanja su 750 KM. Također, kaže da nema drugih zaduženja osim navedenog kredita od 22.000 KM.

Popunim zahtjev za kredit, odnesem klijentu na posao da potpiše.  Potpisan zahtjev odnosim u njegovo računovodstvo na ovjeru, a zatim sve kompletirano predajem u banku.

Kako su u klijentovom  računovodstvu napisali da su primanja   732 KM (a ne 750 kako je on ranije rekao) – nazvao sam klijenta i rekao mu da će iznos koji je tražio (8.000 KM), najvjerovatnije biti smanjen na 7.500 KM… 

ZATRAŽITE INFORMACIJE ILI ZAKAŽITE SASTANAK

Nakon ovoga sam već vidio da klijent ne daje tačne informacije, te sam pretpostavljao  da tu možda ima i koja prešućena kreditna kartica koja će dodatno smanjiti kreditnu sposobnost pa će doći i do smanjenja iznos koji je klijent tražio.

Međutim, već nakon sat vremena saznajem da je zahtjev za kredit u potpunosti odbijen.

Razlog: prevelika trenutna zaduženost, pored koje nema prostora za bilo koji iznos dodatnih sredstava.

Naime, klijent je rekao da ima kredit u iznosu od 22.000 KM,  ali je istina da ima kredit u iznosu od 34.000 KM. Dalje, klijent je rekao da nema drugih zaduženja, ali je istina da ima limit po debitnoj kartici od 100% iznosa primanja i limit po kreditnoj kartici u iznosu od 1.000 KM.

Kako je i klijent dobio SMS poruku iz banke sa obavještenjem da je zahtjev odbijen, odmah me nazvao i prikriveno negodovao zbog odbijanja.  Istina, nije on meni ništa konkretno prigovarao, ali se po načinu govora dalo zaključiti da i mene smatra „odgovornim“.

razgovor sa klijentom
KAKO RAZGOVARATI SA MOBILNIM BANKAROM

Znači, klijent se ljuti.

Ali, ja treba da se ljutim.  Ja sam trošio svoje vrijeme, a on mi lagao.

I tako, jedanaesta godina u ovom poslu lagano prolazi a mene opet iznenade ljudi…

Zbog toga , za sve buduće klijente:  Ako želite profesionalnu uslugu Mobilni bankar sa svim tačnim informacijama – potrudite se da i Vi date tačne informacije…