Najtraženije kompetencije zaposlenika

Završili ste srednju školu ili fakultet i sad čekate da vas pozovu na kakav posao, da se skrasite i čekate penziju?

Ta vremena su davno prošla. Ostatke ovakvih razmišljanja možemo naći samo u javnim preduzećima i institucijama u državnom vlasništvu, gdje zapošljavanje još uvijek nije isključivo nije na osnovu kompetencija nego…

Zašto koristiti uslugu Mobilni bankar

Korona kriza brojna je preduzeća prisilila na promjene i na prilagođavanje, ona se brže digitaliziraju i mijenjaju poslovne procese. Kako su u tome ključni znanje i pravi kadrovi, potvrđuju mnogobropna istraživanja, prema kojima se danas čak devet od deset direktora suočava s nedostatkom znanja, odnosno taj će nedostatak biti još očitiji u narednih pet godina. Poslodavci su ocijenili da su ključne kompetencije koje očekuju i traže od zaposlenika:

  • Kritičko razmišljanje i odlučivanje
  • Spretnost vođenja
  • Analitičke kompetencije
  • Projektno vođenje
  • Prilagodljivost i neprestano učenje
  • Obrada i pravilna interpretacija informacija
  • Virtualni timski rad
  • Kreativnost i inovativnost
  • Osnovne digitalne vještine
  • Poduzetnost i samoinicijativnost

Do 2022. godine može se očekivati značajna redefinicija potrebnih kompetencija.

Čak 54 % svih zaposlenika morat će steći sasvim nove kompetencije, a najveća većina zaposlenika će pak svoje postojeće kompetencije morati značajno nadograditi.

Potreba za novim kompetencijama i za nadgradnjom postojećih kompetencija pokazuje se već danas:

čak 35 % zaposlenika očekuje da će morati steći nove kompetencije, odnosno svoje kompetencije nadograditi u roku od 6 mjeseci, 9 % u roku od 12 mjeseci, a 10 % pak u roku dužem od jedne godine.

Dakle, ako ste i završili neki fakultet – to apsolutno ne znači da trebate prestati učiti. Danas je najvrijednije  naučiti kako učiti. Jer cjeloživotno učenje je jedina garancija uspjeha.

Dobre ocjene i potpuni životopis nisu više garancija za karijeru!

(Izvor: Doba.hr)