Nekad uzmi manje da bi dobio više

Dobar Mobilni bankar nije tip koji okolo trči sa spremnim formularima i nagovara klijente  da uzmu kredit ili kreditne kartice. Dobar Mobilni bankar (moj bankar ba) je onaj koji zainteresovanim klijentima čini uslugu u smislu prezentacije ponude, objašnjenja procedure podnošenja različitih vrsta zahtjeva, predstavljanja detaljnih informacija o vrstama kredita, visini kamatne stope, iznosu rate, troškova osiguranja, vođenja i troškova kreditnih i kartičnih računa…

Dobar Mobilni bankar će, uvidom u finasijsko stanje klijenta i njegove potrebe, posavjetovati klijenta kako da postupi, a sve sa ciljem da klijent bude potpuno informisan kako bi donio što kvalitetniju odluku u skladu sa ličnim mogućnostima.

A kada klijent odluči za neku uslugu ili proizvod, tada Mobilni bankar  pomaže u prikupljanjuu potrebne dokumenatcije – klijentu dostavlja potrebne formulare, a nakon što ih klijent potpiše – formulare odnosi na ovjeru u firmu zaposlenja klijenta, a zatim ih predaje u banku.

Savjet koji sam danas dao klijentu je bio: Uzmi manje da bi dobio više.

Kako uzeti manje, a dobiti više? – pitate se.                                                                

Ovako je bilo:

Razgovaram sa klijentom K.L. (36 godina). Ima platu oko 950 KM. Ima kredit sa ostatkom duga oko 8.900 KM i ratom 101 KM

Klijent kaže: Trebam 7.000 KM.   Želim zatvoriti postojeći kredit (8.900 KM), uzeti nekih 17 do 18.000 KM…  Uglavnom – kada zatvorim trenutni kredit i kad se odbiju oni bankarski troškovi – želim da mi ostane oko 7.000 KM.  Rata koju mogu da plaćam je do 280 KM, ne želim veću ratu.

POGLEDAJ NENAMJENSKE KREDITE

Izračunao sam i klijentu predstavio opciju koju je planirao. Klijent je zadovoljan predstavljenim i htio je već da potpiše zahtjev.

Ali, sad…

Ovdje do izražaja dolazi savjetodavna osobina dobrog Mobilnog bankara, pa kažem klijentu da je bolje da ne zatvara stari (postojeći, trenutni) kredit jer je on po dobroj k.s. i da samo uzme onoliko koliko mu zaistra treba.

Predstavim mu opciju kojom će dobiti 7.000 KM na ruke (kao što mu i treba), ali bez zatvaranaj starog kredita. Ukupne rate će biti manje od 280 KM (kao što je i htio).

Pa u čemu je onda razlika? – pita me klijent.

Razlika je što će u slučaju koji sam mu pokazao ukupno vratiti oko 1.900 KM manje.  I rok je kraći.  

(Ovdje sam izostavio dio koji predstavlja poslovnu tajnu ali koji je za klijenta bio jako interesantan i motivirajući jer su mu te informacije donijele još neke benefite.)

Uvjerio sam se da Mobilni bankar štedi naše vrijeme, ali i novac. Zaista odlična usluga. (Kemal, 36 godina, N.Travnik)

Osim uspješno predstavljene opcije sa manjim kreditom, klijentu smo objasnili šta je paket usluga, te da će sve bankarske usluge koje je pojedinčano plaćao, sada u objedinjene paketu  – plaćati manje.

A na nekoliko primjera smo pokazali razliku između MC Shopping kartice i Visa installment kreditne kartice tako da će bezbrižno i domaćinski moći da koristiti i jednu i drugu.

Ako Vam opet nije jasno a dođete u situaciju da vam treba kredit ili kreditna kartica:

  • kontaktirajte Mobilnog bankara  
  • zakažite sastanak u vrijeme i mjesto kako Vama odgovara
  • predstavite Mobilnom bankaru svoje planove i potrebe
  • Mobilni bankar će Vam predstaviti barem par rješenja
  • Vi odaberite ono najbolje.
KONTAKTIRAJTE OVDJE

Zapamtite, neznanje se skupo plaća.

Zato  kontaktirajte Mobilnog bankara i zakažite sastanak u vrijeme i mjesto kako Vama odgovara.