Paketi usluga

Prilikom otvaranja računa u banci sigurno ste bili suočeni sa pitanjem: „A koji paket usluga želite?“

U toj situaciji većina klijenata pita za cijene paketa (usluga)  i onda formalno odabere neki od ponuđenih paketa računa.

Ovdje ćemo objasniti šta je paket računa (paket usluga), koje su cijene pojedinih paketa i šta (koje usluge i proizvode) paketi sadrže.

Krenimo redom.

Prvo što treba znati je da banka klijentima nudi različite proizvode i usluge: tekući račun, debitne i kreditne kartice, kredite, mobilno bankarstvo, internet bankarstvo, štednju, polog, usluge platnog prometa, trajni nalog, gotovinske i bezgotovinske konverzije, izvode, bankarstvo na viberu, usluge korištenja sefova, prekoračenje po računu, različite usluge osiguranja, asistencije na cesti, pomoć oko planiranja odmora, rezervacija letova ili hotelskog smještaja…

Sve ove usluge, ako se koriste pojedinačno, koštaju više nego ako su svrstane u određene pakete računa.

To ćemo objasniti na primjeru u nastavku…

Paketi usluga koje klijenti FL (fizička lica) najčešće uzimaju su:

  • PAKET USLUGA „KLUB“ – košta 0 KM mjesečno i namijenjen je za mlade osobe (15-26 godina) ili do zasnivanja prvog radnog odnosa. O ovom paketu smo nedavno pisali ovdje.

PAKET USLUGA „PENZIONER“ – košta 3,99 KM mjesečno, a sadrži proizvode i usluge: tekući račun, debitna kartica, prekoračenje po debitnoj kartici, izvodi, provjera računa pozivom, provjera računa SMS porukom, Internet bankarstvo, osiguranje tekućeg računa…

  •  PAKET USLUGA „MOMENT“ – sadrži proizvode i usluge: tekući račun, debitna kartica, osiguranje tekućeg računa, aplikaciju za mobilno bankarstvo, beskontaktno plaćanje, povoljnije naknade za plaćanje roba i usluga putem aplikacije mobilno bankarstvo, a sve je uključeno u cijenu od 4,99 KM mjesečno
  • PAKET USLUGA „TEMPO“ –  sadrži proizvode i usluge: tekući račun, debitna kartica, osiguranje tekućeg računa, aplikaciju za mobilno bankarstvo, beskontaktno plaćanje, povoljnije naknade za plaćanje roba i usluga putem aplikacije mobilno bankarstvo, Internet bankarstvo, bankarstvo na viberu, shopping kreditnu karticu, VISA kreditnu karticu, nižu naknadu za obradu kredita, pomoć-asistencija na  cesti – a sve je uključeno u cijenu od 12,99 KM mjesečno.
  • PAKETI USLUGA ZA PREMIUM KLIJENTE, ali za njih treba ispunjavati određene uslove.

Ovdje je klijentima dovoljno objasniti eventualne prednosti paketa usluga „MOMENT“ i paketa usluga „TEMPO“ .

Kažem (pišem) „eventualne prednosti“ jer od svakog klijenta pojedinačno zavisi šta želi i šta mu je zaista potrebno.

Kreditni upitnik za uslugu Mobilni bankar

Ako klijent nema niti jednu kreditnu karticu – odabrat će paket „MOMENT“ (4,99 KM mjesečno), a taj iznos će jednostavno uštedjeti  ako koristi aplikaciju mobilno bankarstvo za plaćanje računa. Naime, cijena po nalogu putem mobilnog bankarstva je 0,3 do 0,6 KM. Tako će klijent koji plaća 5 računa platiti naloge za plaćanje tih računa maksimalno  3 KM, a ako ne bi imao paket „MOMENT“ za plaćanje tih 5 računa na šalterima će platiti od 10 do 20 KM. Također će mjesečno platiti i 1,99 KM kao vlasnik tekućeg računa.

Ako klijent ima dvije kreditne kartice, a nema nikakav paket usluga, onda će mjesečno za  naknadu za šoping karticu platiti 4,99 KM, a za naknadu za VISA kreditnu karticu 3,99 KM.  Dakle, ukoliko klijent nema paket usluga – sama naknada za mjesečno vođenje ove dvije kartice i za vođenje tekućeg računa bi bila 10,97 KM. Osim toga, treba uzeti u obzir i troškove po naknadama za plaćanje računa na šalteru koji su na mjesečnom nivou od 10 do 20 KM.

U ovom slučaju klijentu se isplati da uzme paket usluga „TEMPO“ koji mjesečno košta 12,99 KM.

Naravno, ovo objašnjenje je rađeno samo na principu troškova po naknadama, ali ako se uzme u obzir i činjenica da sva plaćanja klijent koji ima neki paket usluga može vršiti iz udobnosti svog doma (internet ili mobilno bankarstvo)  – bez gubljenja vremena i čekanja u redovima – onda se vide i te prednosti korištenja nekog paketa računa.

Osim ovoga, svi korisnici „TEMPO“ računa (12,99 KM mjesečno)  mogu ovu mjesečnu naknadu dobiti ne po toj cijeni nego po 9,74 KM ili 6,50 KM ili čak i 0 KM.   

Smanjenje mjesečne naknade za korisnike „TEMPO“ paketa usluga zavisi od broja bodova koje klijenti ostvare u toku mjeseca.

Svi primjeri su aktuelni sa danom objavljivanja.

Za sva pitanja o korištenju proizvoda i usluga banke pojedinačno ili u nekom „paketu usluga“ možete se obratiti našem moj-bankar.ba timu. Koristite besplatnu uslugu Mobilni bankar.