Tipovi klijenata

Mobilni bankar je usluga osmišljena u cilju olakšanja korištenja bankarskih usluga. Najjednostavnije rečeno  – Mobilni bankar omogućava da podignete kredit, dobijete kreditnu karticu ili otvorite račun u banci bez nepotrebnih odlazaka u banku. U banku idete samo jednom – kada je sve gotovo odlazite da preuzmete novac ili karticu.

Klijent koji zaista shvati prednosti usluge Mobilni bankar uštedjet će na vremenu, a i u novcu.

Ovdje mogu navesti nekoliko primjera tj. nekoliko tipova klijenata koji razumiju i koji ne razumiju šta naša usluga zapravo znači.

Slučaj prvi (klijent koji razumije)

 • Klijent zove, predstavi se, kaže da ispunjava osnovne uslove za kredit (stalni radni odnos, redovna plata i uredna kreditna historija)
 • Kaže da (npr.) ima trenutno neke kredite i da ih želi refinansirati novim kreditom.
 • Zakazuje sastanak.
Kreditni upitnik za uslugu Mobilni bankar
PITAJTE NAS
 • Na sastanku pregledamo trenutna zaduženja, uvjerimo se da je kreditna historija prihvatljiva, izračunamo opciju za koju je klijent iskazao interes i vidimo da je za klijenta refinansiranje postojećih zaduženja jako isplativa opcija.
 • Klijent iskazuje interes i za još dvije opcije – analiziramo ih na licu mjesta i  klijent bira najisplativiju varijantu.
 • Popunjavamo formulare.
 • Odnosim formulare u firmu na ovjeru, a nakon ovjere sve predajem u banku.
 • Za dva dana klijent je pozvan u poslovnicu banke na potpisivanje ugovora i isplatu.

Slučaj drugi (klijent koji ili ne razumije ili je …)

 • Klijent zove i kaže (ili šalje poruku) „Kol'ko je  30.000 na 8 godina“…
 • U ovoj situaciji se ne može dati tačan odgovor.  Naravno,  sve zavisi od radnog odnosa, kreditne historije ali i vrste kredita koji je klijentu potreban.
 • Klijent tvrdi da ima stalni radni odnos, te primanja koja su dovoljna za kredit koji je želio.
STAMBENI – od 1,89%
 • Klijent zakazuje sastanak sa Mobilnim bankarom.
 • I na sastanku klijent tvrdi da ima primanja potrebna za traženi iznos i rok otplate kredita i urednu kreditnu historiju.
 • Klijentu izračunam opciju za koju je pokazao interes, detaljno objasnim sve uslove.
 • Popunjavamo formulare, pa odnosim formulare u firmu na ovjeru.
 • Firma je ovjerila formulare, ali tako da se iz njih vidi da radni odnos nije na neodređeno nego na određeno (nije stalni ugovor) i da primanja nisu dovoljna za  iznos kredita koji je klijent htio.
 • Klijentu objasnim da mu ovo neće proći.
 • Klijent ne odustaje – nosi sam zahtjev u banku.
 • Nije prošlo ni sat vremena – klijentu je javljeno da je kreditni zahtjev odbijen jer ne ispunjava uslove vezane za radni odnos, za platu, a i kreditnoj hsitoriji ne pišu dobre stavri – klijent je D kategorija po postojećim kreditima.

Slučaj treći (klijent koji ne vjeruje)

 • Klijent koji ne vjeruje Mobilnom bankaru može biti ili onaj iz prvog ili onaj iz drugog slučaja. Razlika je jedino što nakon sastanka sa Mobilnim bankarom ovaj klijent (koji ne vjeruje) obično kaže da neće ništa, da mu ne odgovaraju opcije.  Ustavari, on misli da će biti prevaren, pa sutradan obično sam odnese formulare na ovjeru u firmu i sam ih odnese u banku.
 • Na kraju, sve mu dođe na ono kako mu je Mobilni bankar objasnio na sastanku. 

(Najčešće osobe koje su sklone prevarama i sitnom ćaru – obično misle da su i drugi takvi, pa zbog toga u njima raste nepovjerenje prema svemu i svakome.)

Slučaj četvrti (klijent koji provjerava)

 • Ovo je pohvalan primjer odnosa prema samom sebi.
 • Klijent nakon sastanka sa Mobilnim bankarom kaže da je sve ok, ali da će provjeriti ponude drugih banaka, pa će se javiti.
Odgvori o usluzi Mobilni bankar
 • Nakon što je provjerio sve što je htio – klijent nazove Mobilnog bankara i  saopšti mu da li pristaje na ponudu ili ne.

Ovo su samo neki osnovni tipovi, ali ima toga još…

Ako znamo da usluga Mobilni bankar štedi vrijeme i novac klijenta, onda se prema toj usluzi treba tako i odnositi, te je korsititi na pravi način da bi osjetili njene benifite:

Jako koristan koncept, uštedio sam mnogo vremena. Najtoplije preporuke. (B.Zoran, 47 god, Travnik)

 1. Prilikom kontakta – prvo se predstaviti, reći (napisati) grad odakle se javljate i tačan naziv firme u kojoj radite
 2. Napisati (reći) da li ispunjavate osnovne uslove za kredit (stalni radi odnos, redovna plata, uredna kreditna historija) – ako ovoga nema onda dalje ne treba širiti priču…
 3. Napisati (reći) koji tačno kredit trebate (gotovinski, refinansiranje, stambeni)
 4. Napisati kolika su Vaša primanja (plata i topli obrok)..
 5. Napisati koliko trenutno kredita imate i kolike su trenutne rate.

Tek nakon ovih podataka Mobilni bankar može da Vam konkretnije odgovori.

Za više informacija – popunite kontakt obrzac.

Podijelite ovaj članak sa Vašim prijateljima na Facebooku – možda nekom bude korisno.