Internet bankarstvo

Najjednostavnije rečeno: internet bankarstvo (e banking) je korištenje interneta za plaćanje različitih računa, prenosa novca između vaših računa (kartica), pri čemu još klijent može koristeći internet pregledati i pratiti stanje svojih računa.
Da bi klijent mogao koristiti internet bankarstvo (ili online sisteme banke) potrebno je da ugovori sa bankom uslugu otvaranja (aktiviranja) internet bankarstva. Ova usluga je danas u startnim paketima računa svake značajnije banke u BiH, tako dd ne predstavlja dodatni trošak. (Ipak, informišite se zavisno od banke do banke.) Prilikom aktivacije, klijent pristupa svom računu pomoću uređaja (token) koji je dobio u banci ili pomoću svoje email adrese i zaštićene lozinke. I Jedan i drugi način su potpuno jednostavni.

Ukoliko Vam je potrebno otvaranje računa odnosno (debitna kartica za bankomat) ili neka od kreditnih kartica – obratite se Mobilnom bakaru na

Osim toga, korištenjem internet bankarstva klijenti štede i vrijeme (i živce). Zamislite dan kada trebate platiti komunalije, električnu energiju, kablovsku, vrtić, razne članarine, osiguranje… A sve to plaćati iz vlastitog doma je veliko olakšanje.

Korištenjem internet bankarstva klijentima se pruža mogućnost da ostvare i uštede, jer je cijena naloga za plaćanje putem internet bankarstva 0,0 KM do 0,6 KM što je mnogo jeftinije od jedne uplatnice za klasično plaćanje na šalterima.

Kako je sve moguće koristiti internet bankarstvo:
– pregled stanja na računima
– ispis potvrda o transakcijama
– prebacivanje novca s jednog računa na drugi
– pregled kamata po računima (debitnih ili kreditni kartica, kredita)
– plaćanje računa
– plaćanje rata ili obaveza po karticama
– provjera limita po svim karticama koje klijent ima
– pregled realizacije naloga
– pregled kursne liste
– pregled lokacija sa bankomatima …

Sve ovo je i više nego dovoljan razlog za korištenje internet bankarstva.
Ipak, i danas postoje ljudi koji svaku KM podižu na šalteru banke, jer ne vjeruju sami sebi a kamoli bankomatu ili još gore – računaru.

No, o tome ću drugom prilikom.   Ovo je trebao biti ozbiljan post.      🙂


Ako trebate kredit, otvarnje računa (debitnu karticu) ili kreditnu karticu, zakažite sastanak sa našim Mobilnim bankarima. Oni će Vam uručiti potrebne formulare, pomoći oko prikupljanja dokumenatcije i Vaše formulare predati u banku.