Tekući račun

kartice

Tekući račun je transakcijski račun koji banka otvara na zahtjev klijenta u cilju primanja redovnih ili povremenih uplata i obavljanja isplata. 

Na tekući račun uplaćuju se redovna primanja kao što je plata ili penzija.  Račun otvarate ako ste potpisali ugovor o radu s poslodavcem ili ako primate penziju. Na  tekućem računu možete imati i dozvoljeni minus.

Za tekući račun plaćate mjesečnu naknadu.

Po zaključenju ugovora o tekućem računu klijent dobiva i DEBITNU karticu, koja omogućava lakše raspolaganje sredtsvima na tekućem računu. Potrebno je voditi računa o sigurnosti kartice.

Kreditni upitnik za uslugu Mobilni bankar
Dozvoljeno prekoračenje (dozvoljeni minus)

Ako klijent na tekućem računu ostvaruje redovne prilive sredstava, banka klijentu može odobriti prekoračenje po računu (minus).  Visina dozvoljenog prekoračenja najčešće zavisi od visine redovnih primanja, a odobrava se bez dodatnih procedura i instrumenata osiguranja na osnovu ugovora o tekućem računu sklopljenom u pisanom obliku.  

Na iskorištenio dio dozvoljenog prekoračenja banka naplaćuje kamatu za korištenje. Zbog toga, klijenti koji korsite dozvoljeno prekoračenje na računu uvijek trebaju ostaviti nešto novca koje će banka uzeti kao naknadu za vođenje tekućeg računa i kamatu na iskotišteno prekoračenje.

U slučaju neurednog poslovanja ili smanjenog priliva sredstava na tekući račun, banka ima pravo smanjiti ili ukinuti iznos dopuštenog prekoračenja.

Ukoliko trebate otvoriti račun u banci, za sebe ili svoje zaposlene, jednostavnije je uz uslugu Mobinog bankara.