Zašto je zahtjev za kredit odbijen?!

negativna odluka

Prilikom pripreme kreditnog zahtjeva, ukoliko klijent da sve potrebne informacije, u većini slučajeva Mobilni bankar odmah može reći da li će kredit ili kreditna kartica biti odobreni ili ne. 

Tabela Mobilnog bankara za gotovinske i kredite za refinansiranje

Da bi zahtjev bio odobren potrebno je da su ispunjeni neki uslovi:
– klijent mora biti u radnom odnosu sa ugovorom koji traje najmanje kao period otplate kredita. (Ovo nije bitno kod pripadnika OS BiH.)  Ipak, najbolje je da klijent ima stalni radni odnos tj. ugovor na NEODREĐENO.
– rata kredita ne može biti veća od 50% primanja (plata+topli obrok)
– kod penzionera koji imaju primanja ispod 400 KM, rata ne može prelaziti 33% primanja
– klijent mora imati urednu kreditnu historiiju
– klijent mora imati neki kontakt telefon (mobilni ili fiksni)
– firma zaposlenja takodjer mora imati registrovani telefon na firmu (pravno lice)
– nakon predaje zahtjeva, a prije odlučivanja,  mora biti uspostavljen telefonski kontakt između Banke i klijenta, te između Banke i firme zaposlenja..


Osnovni uslovi za kredit: stalni radni odnos (javna ustanova, budžet, privatne firme registrovane kao doo…), redovna primanja (plata/penzija) i uredna kreditna historija.

Kreditni upitnik za uslugu Mobilni bankar

Suprotno tome, zahtjev će biti odbijen ako:
– klijent nije u stalnom radnom odnosu (ili nije nikako prijavljen ili osiguran)
– nije uspostavljen telefonski kontakt
– rata prelazi 50% primanja
– klijent kasni sa izmirivanjem nekih trenutnih obaveza koje ima (kredit, kartica, limit po računu…)
– klijent ima lošu kreditnu historiju, pa je u sistemu ostala zabilježena loša kategorija.


Ovo je kao da ste nekome dali 50 KM i da vam ih u ugovorenom roku vrati, ali ih on ne vrati kako ste dogovorili, nego još ponovo dođe pa Vam sad traži 500 KM…  Teško da ćete nekome ko Vam je ostao dužan 50 KM sada dati 500 KM…


Također, kreditna dokumentacija mora biti potpuna:
– ovjeren zahtjev od strane firme (firma popuni podatke o primanjima, vrsti radnog ugovora, podatke o radnom satžu)
– priložene tri zadnje platne liste ili potvrda o prosjeku primanja za zadnja tri mjeseca;

– kopija važeće LK (ili pasoša)
– CIPS potvrda o prebivalištu (može biti i neka stara)
Dodatno, a zavisno od vrste kredita, mogu biti potrebni i dokazi o namjeni kredita, izvodi iz banke, kupoprodajni ugovori…

Mobilni bankar
ZAŠTO ODABRATI “MOJ BANKAR BA” TIM

Za više informacija, možete poslati upit putem KONTAKT FORME.