Razlika je očigledna

ugodno mjesto za satstanak

Krediti za refinansiranje zaduženja u drugim bankama nikad nisu bili isplatniji. Klijentica Marina Navratilova  je imala kredit u iznosu od 35.000 KM u drugoj banci.Izračunala je da će, kad isplati sve rate, na posuđeni iznos vratiti kamate u iznosu od čijeg pomena zaboli glava. 

Kontaktirala je Mobilnog bankara i iznijela svoj slučaj sa pitanjem: “Imate li neku alternativu, neku blažu formu i formulu po kojoj mogu podići zamjenski kredit da zatvorim dugovanja u drugoj banci, te da mi ostane dodatnih sredstava?” Za pola sata, Mobilni bankar je navratio do Navratilove i ponudio rješenje, ustvari više varijanti za rješenje.

Marina je izabrala opciju – uzima 42.000 KM, zatvara postojeći kredit u drugoj banci, ostaje joj keš sredstava na računu, a kamata koju će vratiti na ovih 42.000 KM će biti manja za 3.500 KM nego na onaj kredit od 35.000 KM.

Na licu mjesta, Mobilni bankar joj je pomogao popuniti formulare i pripremiti potrebnu dokumentaciju, odnio je formulare u računovodstvo njene firme koje je u drugom gradu, a onda sve predao u banku.

Kreditni upitnik za uslugu Mobilni bankar

Naravno, Marina Navratilova je zadovoljna, pa je besplatne usluge Mobilnog bankara preporučila svojim kolegama na poslu, te svojim prijateljima…

Možete slobodno uraditi isto.