Novosti - mobilni bankar

Zašto je zahtjev za kredit odbijen

 

08.05.2020 01:51
Slika
 
Prilikom pripreme kreditnog zahtjeva, ukoliko klijent da sve potrebne informacije, u većini slučajeva Mobilni bankar odmah može reći da li će zahtjev biti odobren ili ne. 

Da bi zahtjev bio odobren potrebno je da su ispunjeni neki uslovi:
- klijent mora biti u radnom odnosu sa ugovorom koji traje najmanje kao period otplate kredita. (Ovo nije bitno kod pripadnika OS BiH.)  Ipak, najbolje je da klijent ima stalni radni odnos tj. ugovor na NEODREĐENO.
- rata kredita ne može biti veća od 50% primanja (plata+topli obrok)
- kod penzionera koji imaju primanja ispod 400 KM, rata ne može prelaziti 33% primanja
- klijent mora imati urednu kreditnu historiiju
- klijent mora imati neki kontakt telefon (mobilni ili fiksni)
- firma zaposlenja takodjer mora imati registrovani telefon na firmu (pravno lice)
- nakon predaje zahtjeva, a prije odlučivanja,  mora biti uspostavljen telefonski kontakt između Banke i klijenta, te između Banke i firme zaposlenja..

Suprotno tome, zahtjev će biti odbijen ako:
- klijent nije u stalnom radnom odnosu (ili nije nikako prijavljen iliosiguran)
- nije uspostavljen telefonski kontakt
- rata prelazi 50% primanja
- klijent kasni sa izmirivanjem nekih trenutnih obaveza koje ima (kredit, kartica, limit po računu...)
- klijent ima lošu kreditnu historiju, pa je u sistemu ostala zabilježena loša kategorija.

(Ovo je kao da ste nekome dali 50 KM i da vam ih u ugovorenom roku vrati, ali ih on ne vrati kako ste dogovorili, nego još ponovo dođe pa Vam sad traži 500 KM...  Teško da ćete nekome ko Vam je ostao dužan 50 KM sada dati 500 KM...)

Također, kreditna dokumentacija mora biti potpuna:
- ovjeren zahtjev od strane firme (firma popuni podatke o primanjima, vrsti radnog ugovora, podatke o radnom satžu)
- priložene tri zadnje platne liste ili potvrda o prosjeku primanja za zadnja tri mjeseca;
- kopija važeće LK (ili pasoša)
- CIPS potvrda o prebivalištu (može biti i neka stara)
Dodatno, a zavisno od vrste kredita, mogu biti potrebni i dokazi o namjeni kredita, izvodi iz banke, kupoprodajni ugovori...

Za više informacija, možete poslati upit putem KONTAKT FORME.
0 0