Novosti - mobilni bankar

Usluge za mala i srednja preduzeća

 

21.01.2020 15:33
Slika
 

Osim besplatnih usluga za fizička lica (zaposlene u privatnim firmama registrovanim kao d.o.o., javnim preduzećima, budžetske korisnike...) Mobilni bankar podrazumijeva i usluge za pravna lica - za samostalne privrednike, mala i srednja preduzeća. Uz besplatne usluge Mobilnog bankara, koje štede vrijeme i novac, moguće je doći do nekih usluga i proizvoda, kao što su:

Otvaranje transakcijski računa pravnog lica (firme)

Otvaranjem transakcijskog računa možete obavljati gotovinski i bezgotovinski platni promet, te koristiti niz dodatnih usluga Banke uz račun, a sve kako biste svoje finansijsko poslovanje obavljali bez vremenskih i prostornih ograničenja, brzo, jednostavno i sigurno.

Aktiviranje paketa računa za pravna lica

Paket računa podrazumijeva skup proizvoda i usluga banke objedinjenih u neki od ponuđenih paketa, pri čemu se usluge i proizvodi koji su u paketu, jeftiniji nego ako se koriste pojedinačno (transakcijski račun, devizni račun, trajni nalog, internet bankarstvo, mobilno bankarstvo, instalacija POS terminala, business kartice, neograničen pristup call centru, niže naknade na obradu kredita, popust kod ugovaranja zdravstvenog osiguranja, popust na auto kasko osiguranja, pomoć na putevima u BiH i u Evropi...)

Krediti i kreditne kartice

U slučaju potrebe, brojne su mogućnosti finansiranja:

  • Prekoračenje po transakcijskom računu
  • Revolving business kreditne kartice
  • Charge business kredine kartice
  • Krediti za obrtna sredstva
  • Krediti za finansiranje investicija
  • Revolving krediti

 

 

Za više informacija i zakazivanje sastanka možete koristiti KONTAKT OBRAZAC

0 0