Slika

Slika 69
Novosti - mobilni bankar

Krediti isti za sve

 

17.10.2019 23:10
Slika
 
Uz korištenje besplatne usluge Mobilnog bankara, svim zaposlenim u javnim ustanovama, državnim i javnim preduzećima, te doo firmama, omugućeno je kreditiranje pod jednakim uslovima. Detaljne informacije o keš kreditima, kreditima za refinansiranje postojeće zaduženosti, te hipotekarnim kreditima za rješavanje stambenog pitanja možete tražiti od Mobilnog bankara putem kontakt informacija na www.moj-bankar.ba/kontakt
Informacije o uslovima i načinima kreditiranja, te procedurama prilikom podnošenja zahtjeva za kredit koje dobijete od Mobilnog bankara su potpune i tačne. Usluga Mobilnog bankara se ne naplaćuje ni na koji način. 
0 0