Novosti - mobilni bankar

Dozvoljeno prekoračenje

 

06.11.2020 00:14
Slika
 
Dozvoljeno prekoračenje (limit, minus) predstavlja maksimalan iznos koji Vam banka odobrava za korištenje, iako nemate dovoljno novca na svom računu.

Npr. plata Vam je 1.000 KM, a banka Vam je odobrila dozvoljeno prekoračenje u iznosu od 2.000 KM. Na iskorišteni iznos dozvoljenog prekoračenja banka naplaćuje kamatu.  Dozvoljeno prekoračenje možete shvatiti kao stalnu pozajmicu koju je  banka spremna da vam pruži u slučaju da vam zatrebaju dodatna sredstva u određenom periodu dok očekujete priliv sredstava iz drugih izvora.

Dozvoljeno prekoračenje se odobrava klijentima koji imaju  redovna mjesečna primanja preko svog transakcijskog računa u banci.

Ukoliko po računu na kojem imate odobreno dozvoljeno prekoračenje imate redovne prilive (zaradu) i koristite ovaj proizvod na način da ne prelazite dozvoljeno prekoračanje, pri tome ste uredni u otplati svih drugih obaveza u banci, u momentu automatskog produženja ne morate imati izmireno dugovanje po ovom osnovu.

Plaćanje i redovno servisiranje duga po tekućem računu i dozvoljenog prekoračenja (limita) ulazi u obzir prilikom računanja vašeg rejtinga, a može uticati na uslove po kojima vam banka pružati usluge u budućnosti. Ovo je posebno bitno ukoliko u određenom trenutku budete željeli da aplicirate za kredit.

Zbog toga je poželjno da, ukoliko koristite dozvoljeno prekoračenje, na vrijeme izmirujete svoje dugovanje, kako bi vaša finansijska slika izgledala zdravije. Povremeno korišćenje prekoračenja može da vam pomogne da namirite vanredne obaveze i ne bi trebalo da na njega gledate kao na redovan izvor finansiranja vaše mjesečne potrošnje.

Dozvoljeno prekoračenje se revidira (mijenja) svakih 6 mjeseci automatski. Mjesec dana prije revidiranja dozvoljenog prekoračenja, banka klijentima pošalje SMS poruku i obavijest da će dozvoljeno prekoračenje biti revidirano.

U slučaju da su Vaše zadnje plate bile veće nego prije – automatski će se i povećati dozvoljeno prekoračenje, a ako su plate bile manje – smanjit će se i dozvoljeno prekoračenje.

Prilikom finansijskog planiranja i korištenja dozvoljenog prekoračenja, pazite i na korištenje kreditnih kartica.

Za više informacija - kontaktirajte naše Mobilne bankare.
0 0